Мениджърски екип

Орлин Дочев

Управляващ Партньор

  

 • Над 16-годишен консултантски опит в разработване на бизнес и маркетингови стратегии, внедряване на бизнес ERP/CRM/BI системи, управление на взаимоотношенията с клиенти, програми за лоялност и др.
 • Орлин е ръководил бизнес развитието на компания в Германия по проекти за автоматизация; ръководил е процеси за водещи фирми в Европа, както и екипите за бизнес инструменти в местното представителство на ORACLE, а по-късно и в Microsoft.
 • През февруари 2010г., основава фирма Некст Консулт с визия да добавя стойност на клиентите чрез въвеждане на добри световни практики в областта на продажбите, маркетинга, финансите, производството и др.
 • Образование: Магистър „Компютърни науки“, Технически университет, София, Магистър „Бизнес администрация“, Университет за национално и световно стопанство, София.
 • Езикови познания: Български, Английски, Немски, Руски.

Тошко Петков

Партньор

Бизнес Консултиране

  

 • Богат опит в бизнес консултирането, разработването на корпоративни стратегии, осъществяването на лийн трансформации, оптимизацията на бизнес процеси и организационни структури, стратегии за управление на веригите доставки (supply chain management) и др. Тошко е изпълнил над 200 консултантски проекта за повече от 80 клиента.
 • Преди да се присъедини към екипа на Некст Консулт, Тошко е заемал длъжността Директор Глобални Бизнес Услуги(IBM България), отговаряйки за проектите в областта на бизнес консултирането и внедряването на корпоративни приложения за управление на бизнеса.
 • Преди това, той заема позицията Мениджър Управленско консултиране в Deloitte България.
 • Дългогодишният опит в областта на производството, управлението на веригите доставки и лийн трансформацията е резултат на деветгодишната му работа в международна производствена компания, оперираща в България и в Мексико, където съответно е заемал позициите Мениджър Операции и Мениджър Материали.
 • Сертификати: Внедрител на Лийн трансформация 20 ключа® от PPORF Development Institute Inc., Япония.
 • Образование: Магистър „Механично уредостроене“, Технически университет, София, Диплома по „Мениджмънт“, Нов български университет, София.
 • Езикови познания: Български, Английски, Испански, Руски.

Иво Дрешков

Партньор

Операции

  

 • Солиден консултантски опит в проекти за анализ и оптимизиране на бизнес процесите, подобряване на бизнес представянето, избор на ERP/CRM/BI системи и съдействие за внедряването им.
 • Задълбочени познания по бюджетиране и управление на проекти, внедряване на софтуерни системи за управление, проектиране на ИТ инфраструктура, мащабиране на хардуер и комуникационна среда, оптимизация на системи за управление на бази данни, контрол и оптимизация на софтуерните лицензи на организацията и т.н.
 • Преди да се присъедини към Нeкст Консулт, Иво работи повече от 10 години в областта на продажби и внедряване на ERP/CRM/BI системи. Бил е член на екипите за управленски софтуер в ORACLE и Microsoft, а преди това старши консултант по внедряване на бизнес системи във ФТС България. Като главен IT специалист в Актавис е отговарял за внедряването на ERP системата в един от заводите за производство.
 • В самото начало на професионалната си кариера, Иво се е занимавал с проектиране и разработка на софтуер за счетоводство, възнаграждение, дълготрайни активи и складово стопанство.
 • Образование: Магистър „Бизнес администрация“, Университет за национално и световно стопанство, София.
 • Езикови познания: Български, Английски, Руски.

Максим Колев

Партньор

CRM Решения

  

 • Богат опит и познания, натрупани в над 20-годишния му стаж по управление на IT проекти, внедряване на ERP/ CRM/BI системи, разработване на специфични бизнес информационни решения за управление на бизнес процеси.
 • Преди присъединяването си към Некст Консулт, Максим е ръководил внедряването и разбработването на IT решения за множество големи мултинационални компании и различни бизнес сектори. Индустриите, в които е изпълнявал проекти, са Хранително-вкусовата промишленост, Машиностроене, Търговия на едро и дребно, Туризъм, Добивна промишленост, Транспорт и логистика, Банков сектор, Застрахователни дружества и други.
 • Понастоящем Максим развива и управлява Salesforce.com практиката и проектите в Некст Консулт ООД, като разработва методологиите за внедряване на платформата, отговаря за изграждането на архитектурата и инфраструктурата на комплексни бизнес решения за клиентите, дефинира и налага стандарти за внедряване и поддържване на системите при клиенти.
 • Максим организира и управлява вътрешните екипи от консултанти и програмисти, както следи и за всички останали ресурси, необходими за изпълнение на проектите, както и управлява процесите по разработване на собствени за Некст Консулт ООД продукти, базирани на Salesforce.com.
 • Сертификати: Salesforce Administrator и Salesforce Sales Cloud Consultant.
 • Образование: Магистър по „Мениджмънт“ от Великотърновския Университет "Св. Св. Кирил и Методий“ и магистър по „Финанси“ от Нов Български Университет.
 • Езикови познания: Български, Английски и Руски.

Стела Шарц

 

Директор


Бизнес Консултиране

  

 • Повече от 12 години опит в областта на управленското консултиране с фокус върху дефиниране на бизнес и маркетинг стратегии, дизайн на организационни структури, анализ и оптимизация на бизнес процеси, дефиниране на системи за управление на представянето и възнаграждение на служителите, провеждане на проучвания за удовлетвореността на служителите, коучинг и обучение на ръководни кадри, съдействие за избор и внедряване на ERP/BI/CRM системи и др.
 • В началото на своето професионално развитие, Стела участва, а в последствие и ръководи внедряването на Проект за Администриране на социалното осигуряване в България, реализиран с подкрепата на Световната банка.
 • Консултантският си опит Стела придобива в отдела по „Управленско консултиране“ на Deloitte България и впоследствие като мениджър на отдела по „Бизнес и ИТ Консултиране“ на Форем Консултинг България. Към настоящият момент Стела е участвала в над 150 консултантски проекта за местни и мултинационални компании в България, Румъния, Македония и др.
 • Индустриите, в които Стела е изпълнявала проекти включват Търговия и дистрибуция, Производство, Транспорт, Логистика, Телекомуникации, Банков и финансов сектор, Публична администрация и др.
 • Сертификати: Внедрител на Лийн трансформация 20 ключа® от PPORF Development Institute Inc., Япония. Преминала е обучения по стратегическо планиране, управленски умения, управление на проекти, анализ и оценка на политиката, управление на доставките и др. 
 • Образование: Магистър по „Финанси“ от Университета за национално и световно стопанство в София и магистър по „Английска филология“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
 • Езикови познания: Български, Английски, Немски.

Емил Вучков

Партньор

Дигитален Маркетинг и E-commerce

  

 • Над 15-годишен опит във финансовия сектор, като професионалната му кариера преминава през финансови институции като HVB Bank Biochim, Unicredit Bulbank, МКБ Юнионбанк, Инвестбанк, където заема различни ръководни позиции в областта на Маркетинг, Продуктово развитие, Застраховане и Retail banking.
 • Преди да се присъедини към Некст Консулт, в продължение на почти 3 години е член на Управителния съвет и Изпълнителен Директор на Застрахователно Дружество България, където отговаря за ресорите Маркетинг, Операции, Ликвидация и Информационни Технологии.
 • В кариерата си Емил е работил по проекти, свързани с разработване на маркетинг стратегии, разработване и внедряване на нови продукти, разработване и внедряване на стратегии за управление на продажбите, системи за стимулиране на персонала, рипортинг и др.
 • През 2006 участва активно в проекта за сливане на Булбанк, Биохим и Хебросбанк, създал най-голямата банка в страната, като отговаря за оптимизацията на клоновата мрежа на трите банки.
 • През 2013 г. заедно със свои партньори създава и развива старт-ъп компания Моята Ферма за доставка на фермерски продукти на крайни клиенти, която успешно продава през 2016 г.
 • Образование: M.Sc. Banking and International Finance, Cass Business School, London, UK; Executive MBA, Cotrugli Business School, Zagreb, Croatia; Бакалавър Стопанско Управление, СУ Св. Климент Охридски, София
 • Езикови познания: Български, Английски, Немски, Руски.

Ян Скварил

Партньор

Бизнес Развитие  

 • Ян Скварил има повече от 15 години опит в бизнес консултиране, 10 от които в мултинационалната консултантска компания Deloitte в Централна и Източна Европа. 
 • Преди присъединяването си към Некст Консулт Ян последователно заема позицията на изпълнителен директор в няколко водещи компании в България, като „Експрес Логистика и Дистрибуция“, Есентика/Power Brands (част от групата на VP Brands International), Авенди и др.
 • По време на работата си като ръководител на звеното по бизнес консултиране на Deloitte в България, работи по множество разнообразни проекти за подобряване на бизнес представянето на клиенти от различни индустрии и размер.
 • Като ръководител на практиката по бизнес консултиране (с фокус сектор Производство) на Deloitte Чехия и Словакия, той менажира проекти във водещи производствени компании.
 • Образование: Магистър по Международна търговия и Финанси, Университет по икономика, Прага
 • Езикови познания: Чешки, Български, Английски.

Кирил Балев

Мениджър

Бизнес развитие

  

 • 10-годишен професионален опит във финансовия сектор, натрупан в две от водещите международни банки в страната – Сосиете Женерал Експресбанк и УниКредит Булбанк. 

 • Работил с множество компании с различна големина (малки, средни и големи предприятия) и сфера на дейност, позиционирани в изключително широк диапазон от индустрии. 

 • Участвал е във финансирането на над 100 проекта на местни и чуждестранни компании свързани с предоставяне на цялостни финансови решения съобразни с техните специфични бизнес нужди. 

 • Награден за №1 по продажби на продукти на малки и средни предприятия през 2011 г. 

 • Създал собствено потфолио от корпоративни клиенти от нулата и играл ключова роля в изграждане на нов екип в периода 2012-2015 г. 

 • Бил част от екип реализирал една от най-големите кредитни сделки на банковия пазар в България през 2017 г.

 • Образование: Магистър „Бизнес администрация“ и Магистър „Финанси“, Университет за национално и световно стопанство, София, България, Магистър „Спортна психология“, НСА, София, България
 • Езикови познания: Български, Английски

 

Николай Георгиев

Управляващ партньор

ЕсПро ООД

 

 • С над 20-годишен консултантски опит в проекти по внедряване на ERP системи, оптимизация на логистичните процеси и бизнес консултиране. Участвал е в повече от 20 проекта като консултант по внедряване на SAP ERP в областта на управление на логистиката. В голяма част от тях е изпълнявал функцията и на ръководител проект.
 • Кариерата си започва през 1998 година в “Технологика” ЕООД като младши консултант по внедряване на логистични модули и от 2001 година се специализира във внедряването на SAP ERP.Има опит и като старши консултант в АИ Информатикс, Сименс и CNT.
 • През 2008 година в съдружие основава ЕсПро ООД и до настоящия момент продължава да работи като SAP ERP старши консултант-логистика и едновременно е партньор в ЕсПро ООД.
 • Успешно е работил по проекти в областта на индустриите Машиностроене, Сервиз, Строителство, Електроника, Мебелна, Химическа, Минна, Енергетика. По време на тези проекти е внедрявал SAP ERP функционалностите „Поддръжка и ремонт“, „Сервизна дейност“, „Управление на Проекти“ и „Материално стопанство“. Притежава интеграционни умения и познания във функционалностите „Управление на производството“ и „Контролинг“. Избиран е от SAP AG за участие в екип по внедряване на локализиран за България SAP пакет от основни бизнес процеси, изграден на база добрите световни практики и достижения към момента.
 • Сертификати: Старши SAP Консултант, SAP PM, CS, PS, VC, MM.
 • Образование: Магистър „Машинен инженер и информатик”, Технически университет, София, България.
 • Езикови познания: Български, Английски, Руски.

 

Петър Козлев

Партньор

ЕсПро ООД

  

 • Притежава над 20-годишен консултантски опит във внедряване на информационни системи за управление на бизнеса от тип ERP, управление на проекти за внедряване, подготовка и провеждане на обучения. Притежава опит и в одити на информационни системи, системи за управление на качеството (ISO) и бизнес консултиране.
 • През Юли 2008 г. Петър, съвместно с екип от високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит във внедряване на ERP системи, основава фирма ЕсПро ООД с визия да добавя стойност за клиентите посредством въвеждане на най-добрите световни практики в областта на управлението на материалните и финансови потоци (продажби, производство, снабдяване, поддръжка и сервиз, финанси, контролинг и др.).
 • Индустриите, в които Петър е изпълнявал проекти, включват Машиностроене, Сервиз, Строителство, Електроника, Мебелна, Химическа, Печатна, Енергетика, Тютюнева, Фармация, Логистика, Продажби на дребно и др.
 • Сертификати: Старши SAP Консултант, SAP PP, PP-PI, REM, PS, SCM, VC, MM
 • Образование: Dipl. Informatiker, (Магистър „Компютърни науки“), Университет Хамбург, Германия
 • Езикови познания: Български, Английски, Немски, Руски

Абонирай се и получавай първи новини, интересни материали от нас и нашите партньори, примери за добри практики и екслузивни покани за събитията на Некст консулт

ЗАПИШИ МЕ